Kam ísť

Zvonica Černová

Zvonička sa nachádza v Ružomberku, v časti Černová. Je umiestnená pri kostole Panny Márie Ružencovej. Nachádza sa 400 metrov od zastávky MAD “Černová,otočka”.

– Zvoničku tvoria štyri nosné trámy s plechovou strieškou a zvonom.
– Zvonica bola postavená v roku 2014 na pamiatku 150. výročia narodenia Andreja Hlinku.
– Zvon vo zvoničke bol darovaný Andrejovi Hlinkovi k jeho 70. narodeninám.
– Zvonička je umiestnená pri kostole Panny Márie Ružencovej v Černovej.
– Pri zvoničke sa nachádza kaplnka.
– Na plechovej ihlanovej strieške sa nachádza kríž.
– Zvonička je orientovaná na východ.
– Zvonička je osadená do betónového podkladu s informačnou tabuľkou.