Čo robiť

Stredná Revúca - Sedlo pod Čiernym kameňom

Chodník vedie zo Stredných Revúc podhorskými a horskými lúkami, cez lesíky a háje na hrebeň Veľkej Fatry. Z trasy sa naskytujú výhľady do okolia a na skalnaté bralo Čierneho kameňa. Vedie lúkami a pasienkami stále využívanými na pasenie oviec. Popisovaný chodník končí v Sedle pod Čiernym kameňom, kde sa napája na chodník vedený hrebeňom Veľkej Fatry.

Číslo trasy: 0858 (1. časť)
Farba: Červená
Dĺžka trasy: 4,7 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 605 m / Klesanie: 15 m
Čas prechodu: 2:00 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Stredná Revúca (bus, 679 m)
2. Sedlo pod Čiernym kameňom 1273 m

Popis trasy:
Trasa začína v Liptovských Revúcach v časti Stredná Revúca pri autobusovej zastávke „Lipt.Revúce,Stredná Revúca,pož.zbr.“. Na začiatku chýba orientačné miesto so smerovkou, to sa nachádza o niečo ďalej pri kostole. Od zastávky sa necháme viesť červeným turistickým značením, smerom späť na začiatok obce. Trasa prejde popri pamätníku padlým počas Slovenského národného povstania a pár metrov ďalej odbočí doľava na bočnú ulicu. Tu sa už nachádza orientačné miesto so smerovkou. Od tohto miesta sa budú striedavo naskytovať pohľady na skalnaté bralá Čierneho kameňa, pod ktorý trasa smeruje. Prechádza popri krytom schodisku, ktoré vedie ku kostolu na kopčeku, popod cintorín na koniec ulice, kde sa pred posledným domom nachádza turistická mapa. Uvedený dom sa obchádza sprava pomedzi domy. Za domami sa nachádza tabuľa náučného chodníka, pri ktorej si za potokom môžeme všimnúť studničku s pramenistou vodou. V tomto mieste je oficiálne táborisko, ktoré je určené na prenocovanie v Národnom parku Veľká Fatra. Chodník vedie cez potok, popri ktorom pokračuje mierne do kopca. Chodníček sa postupne vzďaľuje od potoka, no predtým, ako vojde do lesa, sa k nemu znova priblíži. Na začiatku lesa trasa prejde cez potok a pokračuje popri ňom ešte asi 200 metrov. Potôčik odbočí vľavo, trasa však pokračuje vpravo. Pár metrov vyššie z podkladu vyviera prameň, ktorý chodník zvlhčuje a rozblaťuje. Chodník vedie na lúky, kde sa nachádza stále využívaný salaš. Na zorientovanie slúži aj ďalšia tabuľa, ktorú vidieť už z diaľky. Trasa prechádza popri nej a vedie striedavo lúkami a hájmi do lesa s najprudším stúpaním na trase. V tomto mieste je najväčšie riziko pošmyknutia, pretože podklad býva často rozmočený a blatistý. Po krátkom strmom úseku sa stúpanie opäť zmierni a z lúk, ktoré sa tu nachádzajú, pribudnú výhľady na Nízke Tatry a dominantný Rakytov. Za tretím panelom náučného chodníka sa odkryjú výhľady smerom na Majerovu skalu. Chodník pokračuje okrajom lúky a vchádza opäť do lesa, z ktorého vyjde na rozsiahle lúky nachádzajúce sa na hrebeni Veľkej Fatry. Trasa končí pri rázcestníku v Sedle pod Čiernym kameňom, kde sa nachádza aj náučný panel o Národnej prírodnej Rezervácii Čierny kameň. V tomto mieste sa križujú turistické chodníky. Červený z Liptovských Revúc pokračuje do Ľubochnianskej doliny, to je však úsek, ktorému sa budeme venovať inde, a zelený po hrebeni Veľkej Fatry z Ružomberka do obce Belá – Dulice. Pár metrov od záveru trasy vyviera prameň, ktorý je blízko chodníka zvedený do dreveného žliabku pre lepšie využitie návštevníkmi. Tiež pribudne výhľad smerom na Malú Fatru, ktorý je trochu obmedzený vegetáciou.

Bezpečnosť:
Väčšina trasy vedie bezpečným terénom, zväčša po lesných a poľných chodníkoch. Chodník zvykne byť miestami blatistý a šmykľavý, aj v čase sucha. Najväčšie nebezpečenstvo pošmyknutia hrozí asi v polovici cesty v lesíku, kde je terén strmší a šmykľavý.

Značenie v teréne:
Značenie na trase je sporadické, zväčša však dostatočné, na úsekoch, kde sa prechádza po lúkach, sú umiestnené malé stĺpiky. Značenie je horšie viditeľné na jar a v lete, keď značky zakrýva tráva alebo bujná zeleň. Preto je potrebné občas zbystriť pozornosť a pohľadať značku na strome, kameňoch či kríkoch.

Poznámky:
– Prejdenie trasy smerom naspäť (zostup) trvá približne 1:25 hod.
– Na trase sa nachádzajú štyri informačné panely náučného chodníka Čierny Kameň.
– Chodník je využívaný celoročne, treba však brať do úvahy to, že orientácia a pohyb v zasneženom teréne je omnoho náročnejší.
– Na zastávke autobusu na začiatku trasy sa nachádza turistická mapa a náučný panel o histórii obce.
– Na začiatku trasy sa nachádza predajňa potravín a pohostinstvo.
– Chodník zvykne byť miestami blatistý a šmykľavý, aj v čase sucha.
– V roku 2020 bol chodník vyčistený a boli povypiľované prekážky, ktoré doň zasahovali.
– Na chodníku sa často pohybujú ovce zo salaša, je potrebné popri nich prechádzať pomaly a pokojne.
– Chodníkom vstupujete do Národného parku Veľká Fatra, preto je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.

Trasa bola preverená v novembri 2020.