Kam ísť

Prameň kúpeľný pohár Korytnica, Liptovská Osada

Prameň sa nachádza v bývalých kúpeľoch Korytnica v katastrálnom území Liptovskej Osady. Nachádza sa v centrálnej časti osady pri občerstvení.

Informácie:
– Prameň je zachytený a vyvedený do fontánky v tvare kúpeľného pohára, aký sa na pitné kúry používal v kúpeľoch Korytnica.
– Voda z pohára vteká do kameňmi vymurovaného jazierka.
– Prameň je súčasťou kúpeľného oddychového miesta s lavičkami.
– V blízkosti prameňa sa nachádzajú minerálne pramene s liečivou vodou.
– V blízkosti prameňa sa nachádza občerstvenie.
– Popri prameni prechádza zeleno značená cyklotrasa.
– Popri prameni prechádza modro značená turistická trasa.
– Prameň sa nachádza v Národnom parku Nízke Tatry.
– Prameň sa nachádza v chránenom kúpeľnom areáli.