Kam ísť

Prameň nad Obrovou cestou, Ružomberok

Prameň sa nachádza v lokalite Meškov, blízko trasy spájajúcej rekreačné oblasti Hrabovo a Čutkovo. Vyviera v lese asi 230 m od artefaktu obrova stolička náučnej trasy „Obrova cesta“. Od centrálneho parkoviska v Hrabovskej doline je vzdialený asi 2 km.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia.
– Prameň je neupravený, zarastený a nevyužíva sa.
– 50 m od prameňa prechádza žlto značená cyklotrasa z Hrabova do Čutkova.
– 50 m od prameňa prechádza náučný chodník Obrova cesta.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.