Kam ísť

Prepad z vodojemu nad Borovkou, Ružomberok - Vlkolínec

Prepad vodojemu sa nachádza v kanáli starého vlkolínskeho vodovodu nad lokalitou Borovka nad Vlkolíncom v katastri mesta Ružomberok. Je vybudovaný asi 400 metrov nad Vlkolíncom. K prepadu vedie neznačená poľná cesta nad Vlkolíncom, ktorá na konci zastavaného územia Vlkolínca, pri informačnej tabuli o Vlkolínci, odbočí doľava.

Informácie:
– Voda vyviera z oceľovej rúry so záklapkou pod betónovým výklenkom.
– Voda z prepadu vyteká len v období, keď je vodojem, umiestnený nad prepadom, plný vody.
– Zo samotnej rúry počuť hukot pretekajúcej vody.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Prepad sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.