Kam ísť

Prameň v Švošovskej zvernici

Prameň sa nachádza v lese v areáli Švošovskej zvernice nad obcou Švošov. Voda vyteká zo skalnatého podložia a je zvedená do nádrže. Do blízkosti prameňa sa dostanete modro značeným náučným chodníkom.

Informácie:
– Väčšia časť vody je zo zeme vyvedená rúrou, ktorá vodu odvádza do nádrže. Tá slúži na zásobovanie zvernice. Prebytočná voda vyteká späť pod prameň.
– Menšia časť vody vyteká voľne dolu svahom.
– Voda z prameňa zásobuje napájadlo, ktoré sa nachádza 50 metrov pod prameňom.
– Neďaleko prameňa prechádza modro značený náučný chodník Švošovský turisticko – náučný chodník.
– Prameň sa nachádza v uzavretom areáli zvernice a nie je prístupný.
– Prameň sa nachádza v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.