Kam ísť

Väčšie kaplnky nahrádzajú kostoly a slúžili najmä pre potreby menšieho počtu ľudí. Tak ako v kostoloch sa v nich slúžia bohoslužby. Sú vyplnené sakrálnymi motívmi vo forme umelecky spracovaných oltárov, obrazov, sôch či iných diel, ktoré svojou estetickou či umeleckou hodnotou tvoria nezanedbateľnú hodnotu slovenskej kultúry. Malé kaplnky tak ako kríže vznikali v minulosti najmä na významných križovatkách ciest, aby pocestným pomohli určiť smer kadiaľ sa vydať a aby sa mohli poďakovať za bezpečné prejdenie predchádzajúceho úseku cesty, z toho vznikol aj názov krížne cesty. V dnešnej dobe sa kaplnky stavajú aj na pekných miestach, najmä s výhľadom a miestach, kam sa vydávajú spoločenstvá veriacich na púť.