Kam ísť

Prameň Sliačanky 1, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec. Vyviera v kamenistom žľabe, ktorým vedie už nevyužívaná zvážnica. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 900 m.

Informácie:
– Voda vyviera z kamenného podložia.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň je napájaný aj z prameňov vyššie, ktoré opätovne vsiaknu do podložia.
– Prameň je jedným z mnohých prameňov napájajúcich potok Sliačanka.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.