Kam ísť

Prameň pod Havranom, Švošov

Prameň sa nachádza v lese, v katastri obce Švošov. Vyviera pri náučnom chodníku pod hrebeňom Havrana. K prameňu sa dostanete modro značeným náučným chodníkom. Prameň sa nachádza asi v jeho strede v blízkosti najvyššieho bodu náučného chodníka.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia v lese nad chodníkom.
– Voda preteká popod drevený mostík, za ktorým je zvedená do dreveného žliabku pre lepšie nabratie.
– Prameň sa nachádza v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– Popri prameni prechádza modro značený náučný chodník Švošovský turisticko – náučný chodník.
– Prameň využívajú najmä turisti.