Kam ísť

Prameň pri napájadle pod Kýčerou, Hubová

Prameň sa nachádza na okraji horskej lúky pod vrcholom Kýčera v katastri obce Hubová. Od oddychového miesta pri informačnej tabuli č. 8 náučného chodníka Hubovský okruh je vzdialený asi 150 metrov. Blízko prameňa vedie náučný chodník, z ktorého je viditeľný.

Informácie:
– Voda je z prameniska vyvedená rúrou.
– Prameň v minulosti zásoboval vodou napájadlá, ktoré sú dnes zanedbané a nevyužívané.
– Prameň je využívaný len sporadicky.
– Okolie prameňa je rozmočené a vytvára mokraď.
– Prameň vyviera v pohorí Veľká Fatra.
– Blízko prameňa vedie náučný chodník Hubovský okruh.