Kam ísť

Kostol Najsvätejšej Trojice v Liptovskej Lúžnej

Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice sa nachádza v obci Liptovská Lúžna, z centra Ružomberka je vzdialený asi 21 km.

Klasicistický kostol, situovaný na kopci v strede obce, bol dostavaný v roku 1848.

Na hlavnom oltári sa nachádza ústredný obraz Najsvätejšej Trojice. Na obraze sú zobrazení Ježiš a Boh Otec ako sedia na tmavých mrakoch. Pod nimi sú dvaja anjeli nesúci kríž. Okrem obrazu sú tu aj sochy sv. Petra a Pavla, dvoch svätíc – kráľovien a dvoch anjelov. Okrem toho sú tu aj malé reliéfy, na ktorých sú zobrazené scény z Ježišovho života.

Okrem hlavného oltára sa tu nachádzajú aj dva bočné oltáre: Božského srdca Ježišovho a Panny Márie Kráľovnej ruženca.

Za povšimnutie stojí aj obraz Nanebovzatie Panny Márie. Je na ňom zobrazená Panna Mária stojaca na oblakoch. Ruky má zdvihnuté nad hlavou, oblečený má dlhý modrý plášť a ružové dlhé šaty. Po bokoch jej stoja dvaja anjeli, ktorí ju dvíhajú do neba.

Na klenbe si môžeme všimnúť aj obraz Kristus na Olivovej hore. V kostole sú aj mnohé ďalšie obrazy, ako napríklad: obraz sv. Cyrila a Metoda a obrazy ďalších svätých.

Zaujímavosťou je, že vo veži je aj zvon zo 17. storočia, ktorý bol údajne prenesený z hradu Likava. Na zvone sú napísané slová žalmu: „Roku 1653. Blažení sú tí, ktorí strážia súd a činia spravodlivosť v každej dobe“.