Kam ísť

Minerálny prameň Kadluba v Banskom, Liptovská Lúžna

Minerálny prameň Kadluba v Banskom sa nachádza v doline Banské v katastri obce Liptovská Lúžna. Vyviera v doline pri potoku asi 3 km od zastavaného územia obce. Dostanete sa k nemu po spevnenej ceste, ktorá vedie dolinou. Dolinou prechádzame popri prístrešku s medokýšom a asi 200 m za ním prídeme na rázcestie, kde pokračujeme cestou rovno (nie cez most). Tu treba zvýšiť pozornosť, pretože prameň sa nachádza vpravo za potokom asi 200 m za rázcestím.
Prístup k nemu je zarastený, preto je viditeľný len v krátkom úseku cesty. Pre prístup k prameňu je potrebné prejsť cez potok.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 62
– Prameň vyviera do drevenej kadluby, ktorá je v zlom stave.
– Z kadluby voda voľne vyteká po brehu do potoka.
– Odber vody je možný len načrením.
– Má železitú chuť.
– Voda vytvára hrdzavý sediment.
– Nad kadlubou je postavená konštrukcia s drevenou šindľovou strieškou, ktorá je vo veľmi zlom stave.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Prameň sa nevyužíva.