Kam ísť

Kaplnka svätého Jána Nepomuckého pri Liptovskej Štiavnici

Rímskokatolícka kaplnka svätého Jána Nepomuckého sa nachádza na križovatke medzi Ludrovou, Liptovskou Štiavnicou a Štiavničkou, z centra Ružomberka je vzdialená asi 4 km.

Je to menšia stavba zasvätená mučeníkovi Jánovi Nepomuckému. Vnútornú výzdobu kaplnky tvorí výjav smrti sv. Jána Nepomuckého od Jozefa Hanulu. Popri kaplnke tečie potok Ludrovianka.

V blízkosti kaplnky sa nachádza aj veľmi vzácny rímskokatolícky gotický kostol Všetkých svätých.