Kam ísť

Prameň pri Medvedej ceste panel 5, Ružomberok

Prameň sa nachádza v Hrabovskej doline pod vrchom Haliny. Vyviera vo svahu nad spevnenou cestou pod lokalitou Prieseka. Od centrálneho parkoviska v Hrabovskej doline je vzdialený asi 2,5 km. Dostať sa k nemu dá po náučnom chodníku Medvedia cesta.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia v skopanom svahu asi 5 metrov nad cestou.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Popod prameň prechádza náučný chodník Medvedia cesta.
– Neďaleko prameňa sa nachádza náučný panel.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.