Kam ísť

Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Ružomberku

Rímskokatolícka kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa nachádza neďaleko ružomberskej Kalvárie, v areáli kláštora františkánok, z centra Ružomberka je vzdialená asi 3 km.

Areál Školských sestier sv. Františka (františkánok) susedí s budovou Detského domova. Kaplnka bola postavená v roku 1999. Má elipsovitý tvar. Ten vychádza z myšlienky liturgickej reformy II. Vatikánskeho koncilu „Kristus medzi nami“. Na vrchole kaplnky je situovaný presklený ihlan, ktorý prináša do kaplnky svetlo zvonku. Kaplnka je obkelesená masívnym zošikmeným múrom, ktorý kopíruje jej obvod. Kaplnka je dominantou kláštorného areálu.

Pri pohľade z ulice si môžeme v kláštornej časti všimnúť polkruhové balkóny, vždy jeden pre dve izby. Na ďalšom podlaží sa nachádzajú zhromažďovacie miestnosti.