Čo robiť

Náučný chodník Čebrať - Skalky

Náučný chodník sa nachádza v katastri obce Likavka, 2,5 km od centra mesta Ružomberok. Vedie od Turisticko-informačnej kancelárie Likavka umiestnenej pri prístupovej ceste k hradu Likava a končí v lokalite Skalky v ústí dolinky medzi Malým Čebraťom a Čebraťom.

Chodník vedie z obce popri políčkach cez lúky k banskému areálu. Pokračuje lesom na horské lúky a schádza na okraj lesa k jazierkam, ktoré vyvárajú malé rašeliniská. Počas absolvovania chodníka sa dozviete niečo o lokalite, histórii miestnych pozemkových spoločenstiev, poľovníctve, faune a flóre, ktoré sa tu vyskytujú. Uvidíte tiež zaujímavé miesta s výhľadmi do okolia.

Chodník začína v severnej časti obce Likavka, pri Turisticko-informačnej kancelárii Likavka na ulici Pod Hradom. Samotný začiatok náučného chodníka nie je nijako označený, avšak hneď od začiatku nás vedie značenie náučného chodníka namaľované na stĺpe smerom k hlavnej ceste. Pri prechádzaní cez cestu zvýšime ostražitosť a radšej si chvíľu počkáme, kým nepôjde žiadne auto, keďže táto cesta je veľmi frekventovaná. Prechádzame poza kaplnku doprava, tu sa však nenecháme viesť cestou vedúcou severne, mierne do kopca, ale po pár metroch z nej zídeme doľava a pokračujeme paralelne s Kolibou Likava smerom hore po okraji lúky. Smer nám určuje aj kríž, ktorý sa nachádza na kopčeku vzadu za kolibou. Okrajom lúky vedie mierne stúpajúca poľná cesta, ktorá je však nevýrazná a zväčša zo začiatku zarastená trávou. Cesta nás dovedie nad baňu Drndošovo, nad ktorou sa týči už spomínaný kríž. V tomto mieste odporúčame urobiť si zachádzku ku krížu vpravo nad cestou, odkiaľ je pekný výhľad. Chodníček k nemu je však strmý a šmykľavý, preto si treba dávať pozor najmä pri zostupe späť na trasu. V prípade, že idete s deťmi, tak odporúčame ísť na vyhliadku, ktorá sa nachádza vľavo, cestou po lúke k ďalšiemu krížu. Prístup k nemu je takmer po rovine a je pre deti vhodnejší, najmä čo sa týka bezpečnosti. Cesta schádza priamo ku bani, kde sa nachádza prvý náučný panel na našej trase, z ktorého sa dozvieme niečo o lokalite, kde sa nachádzame a o blízkom okolí. Pokračujeme ďalej po ceste, ktorá stúpa do kopca smerom k lesu. Po pár minútach vojdeme do lesa a onedlho prichádzame na lúku Hlivovo. Tu sa nachádza ďalší panel náučného chodníka, z ktorého sa dozvieme niečo o histórii miestnych pozemkových spoločenstiev. Taktiež tu môžete vidieť jubilejný háj, ktorý bol vysadený k 100. výročiu založenia Československej republiky. V tomto mieste sa nachádza aj drevený prístrešok so sedením a ohniskom, kde si môžeme urobiť prestávku, pretože máme za sebou viac ako polovicu trasy náučného chodníka. Na južnej strane lúky si môžeme všimnúť prechádzajúci zeleno značený turistický chodník z Ružomberka na vrchol Predného Čebraťa. Vrátime sa na cestu, ktorou sme prišli na lúku a pokračujeme vpravo do lesa. Po pár metroch prichádzame k studničke s pitnou vodou. Pokračujeme ďalej k ďalšiemu panelu o rastlinstve, pri ktorom sa nachádza aj lavička na sedenie. Vychádzame z lesa k hájiku s mladými stromčekmi, kde nás náučná tabuľa poinformuje o poľovníctve a poľovnej zveri. Cesta potom začne pomaly klesať dole a my si môžeme všimnúť krmelec pre lesnú zver. Schádzame ku kaplnke sv. Huberta, ktorá bola postavená v roku 2014. Pri kaplnke sa tiež nachádza sedenie, ktoré môžeme využiť na oddych. Pokračujeme ešte pár metrov smerom dole kopcom k rázcestiu. Vydáme sa mierne doľava k prístrešku so sedením a ďalším ohniskom v lokalite Skalky. Pri prístrešku sa nachádza posledný panel náučného chodníka, z ktorého sa dozvieme niečo o biotopoch a faune okolia. Hneď za prístreškom si môžeme všimnúť trstinou a trávou zarastené Nižné jazierko medzi Čebraťmi. Pár metrov ďalej odbočíme doľava smerom hore kopcom. Tu však už absentuje značenie náučného chodníka a chodník akoby skončil pri prístrešku. Onedlho prichádzame k rázcestiu, naľavo od ktorého sa nachádza, taktiež zarastené, Vyšné jazierko medzi Čebraťmi. Ak by sme pokračovali hore stúpajúcou cestou, po pár metroch by sme natrafili na prameň vyvierajúci vedľa cesty. Toto sú miesta, kde Náučný chodník končí a my sa vraciame rovnakou trasou naspäť na začiatok trasy. Existujú aj iné možnosti návratu, ktoré sú kratšie, ale cesty nie sú nijako označené. Na záver by sme chceli upozorniť, že po celej trase sa oplatí zastavovať a obzerať sa, lebo sa vám naskytujú výhľady do okolia a taktiež môžeme vidieť dominantný hrad Likava z rôznych uhlov a pohľadov.

Po absolvovaní trasy náučného chodníka môžete využiť služby reštaurácie Koliba Likava, ktorá sa nachádza na začiatku trasy. Taktiež v letných mesiacoch odporúčame navštíviť neďaleký hrad Likava, ktorý sme si z náučného chodníka mohli obzrieť.

– Texty na paneloch náučného chodníka sú v slovenčine.
– Náučný chodník sa stretáva so zeleným turistickým chodníkom vedúcim na Predný Čebrať.
– Trasu je možné absolvovať aj v zime, treba však brať do úvahy to, že orientácia a pohyb v zasneženom teréne je omnoho náročnejší.
– Náučný chodník meria približne 5 km (tam, aj späť), a je možné ho absolvovať približne za 2 hodiny. K tomuto času treba pripočítať časy potrebné na dopravenie sa k štartu a na návrat rovnakou trasou.
– Chodník je po celej trase značený zeleným značením náučného chodníka (biely štvorec, v ktorom je uhlopriečne zakreslený zelený pás). Miestami je potrebné zvýšiť pozornosť, lebo nie vždy sú značky dobre viditeľné, najmä keď je narastená vysoká tráva.
– Chodník tým, že zväčša vedie po lesných cestách a chodníčkoch, je vhodný aj pre najmenších návštevníkov. Deti od 3 rokov by ho mali zvládnuť s minimálnou pomocou od rodičov.
– Na trase sa nachádzajú miesta s lavičkami, kde si môžete odpočinúť.
– Na dvoch miestach trasy sa nachádzajú prístrešky s ohniskom na opekanie.
– V lese sa správajte tak, aby ste nerušili jeho obyvateľov, nič nepoškodzujte, netrhajte a v lese nič nenechávajte.
– Jediné nebezpečnejšie úseky trasy sú klesania cesty, kde môže hroziť pošmyknutie.
– Niektoré časti trasy zvyknú byť po dažďoch rozmočené, blatisté a šmykľavé.
– Náučný chodník vybudovalo Urbárske pozemkové spoločenstvo Likavka.

Doprava:
Autom: V blízkosti Turisticko-informačnej kancelárie Likavka sa nachádza odstavná plocha pre návštevníkov hradu Likava, alebo parkovisko pri neďalekej Kolibe Likava, kde je možné zaparkovať vaše auto.
Pešo: Z centra mesta je to k začiatku trasy asi 40 minút chôdze po červeno značenom turistickom chodníku.
Vlakom: Zo železničnej stanice v Ružomberku je to asi 40 minút chôdze po červeno značenom turistickom chodníku k začiatku trasy.
Autobusom: Z autobusovej stanice v Ružomberku sa môžete odviesť autobusom na zastávku “Likavka,,hrad”, odkiaľ je to k začiatku trasy asi 3 minúty chôdze.
Taxíkom: Z centra mesta vás taxík bude stáť okolo 5€.