Kam ísť

Prameň v Sliačskej doline 3, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec v lokalite Vápenica. Vyviera v brehu potoka Sliačanka. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 350 m.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia.
– Voda vyviera z troch výverov v úseku 1,5 metra.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Prameň odhalili povodne v roku 2020.
– Voda z neho je ľavobrežným prítokom Sliačanky.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.