Okolie

Ivachnová

Obec Ivachnová leží pri rieke Váh, len most ju delí od susednej Liptovskej Teplej, ktorá je na druhom brehu.

Nachádza sa vo východnej časti okresu Ružomberok, od Ružomberka je vzdialená asi 8 km.

V obci sa nachádza moderný rímskokatolícky kostol sv. Cyrila a Metoda. V jeho vnútri je vzácna relikvia, ktorá stráži kvapku krvi pápeža Jána Pavla II.
Viac informácií o kostole sv. Cyrila a Metoda nájdete TU

Okrem kostola je v dedine aj rímskokatolícka kaplnka svätého Jána Nepomuckého.
Viac informácií o nej nájdete TU

Na východnom okraji obce je situovaný areál Kozí vŕšok. Tu je okrem reštaurácie aj predajňa, v ktorej je možné zakúpiť miestne mliečne výrobky, ako napríklad syry z kozieho, ovčieho a kravského mlieka, jogurty a iné.

Západne od obce sa nachádza prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným zvyškom lužného nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Západných Karpát. Rezervácia je mimoriadne cenná aj vďaka množstvu živočíchov, ktoré sa tu vyskytujú. Žije tu až 90 druhov vtákov a 30 druhov cicavcov, rastie tu 162 druhov vyšších rastlín. Rezervácia podlieha 5. stupňu ochrany a vstup do nej je zakázaný.

Cez Ivachnovú neprechádza žiadna značená cyklotrasa a nevychádza z nej ani žiadna značená turistická trasa.

Na záver zopár štatistických údajov:
Prvá písomná zmienka: 1298
Počet obyvateľov: 675 (r. 2020)
Nadmorská výška: 512 m
Erb obce tvorí červený štít, v ktorom je zlatovlasá striebroodetá Panna Mária so zlatovlasým striebroodetým Ježiškom v náručí, sprevádzaná vľavo zlatým slnkom so striedavými lúčmi.