Čo robiť

019 Medokýš Ludrová

Minerálny prameň Medokýš pramení v mokradi na úpätí Nízkych Tatier. Voda je slabo mineralizovaná. V zložení Medokýša môžeme nájsť prvky ako síru, vápnik alebo horčík. Tie sú potrebné pre vyvážený a zdravý organizmus. Voda vyviera v kadlube pod dreveným prístreškom. Pri prístrešku sa nachádza sedenie. Prameň je často navštevovaný a využívaný najmä obyvateľmi z blízkeho okolia. Prameň je jedným z mnohých minerálnych prameňov v okolí.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa pri prameni s prístreškom v pozadí.

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Prameň sa nachádza na východnom okraji obce Ludrová v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry. Prístup k prameňu zabezpečuje vyvýšený drevený chodník cez mokraď. Od centra mesta Ružomberok je vzdialený 5 km (vzdušnou čiarou).

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Ludrová,,Jednota“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche pri prameni, alebo pri Múzeu ručnej výroby papiera

Vzdialenosť:
Od zastávky autobusu „Ludrová,,Jednota“ je prameň vzdialený asi 1 km.

Popis cesty:
Zo zastávky „Ludrová,,Jednota“ sa vyberieme smerom ďalej od Ružomberka. Prechádzame popri kultúrnom dome k požiarnej zbrojnici. Za zbrojnicou odbočíme doľava a prejdeme cez most ponad potok. Za mostom odbočíme doprava a pokračujeme až na koniec zastavaného územia obce. Prameň s minerálnou vodou sa nachádza pod dreveným prístreškom vľavo od cesty. Na prístup k prameňu využijeme vyvýšený drevený chodník.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve prameňa môžeme využiť občerstvenie v blízkosti autobusovej zastávky alebo po predchádzajúcej dohode s prevádzkovateľom navštíviť neďaleké Múzeum ručnej výroby papiera.

Popis cesty s fotkami:

Z autobusovej zastávky „Ludrová,,Jednota“ sa vyberieme smerom od Ružomberka.

Prechádzame popri kultúrnom dome, cestou popod kostol.


Za hasičskou zbrojnicou odbočíme doľava.


Prejdeme mostom ponad potok a za mostom pokračujeme doprava.

Cesta nás vedie pomedzi rodinné domy až na okraj zástavby.


Medzi kríkmi na ľavej strane sa nachádza prístrešok s minerálnym prameňom Medokýš.