Kam ísť

Zastavenie v prístrešku pri Hajabačke, Liptovské Revúce - Vyšná Revúca

Zastavenie sa nachádza v katastri obce Liptovské Revúce, v časti Vyšná Revúca. Je umiestnené v drevenom prístrešku pri ihrisku vedľa horárne Hajabačka v Suchej doline. Nachádza sa asi 2,3 km od zastávky autobusu “Lipt.Revúce,Vyšná Revúca,Jednota”.

– Zastavenie tvorí drevený krížik umiestnený pod strechou, vo vnútri prístrešku.
– Pri prístrešku sa nachádza sedenie, ohnisko a ihrisko.
– Zastavenie je orientované na východ.
– V blízkosti zastavenia začína žlto značený turistický chodník zo Suchej doliny do Východného Prašnického sedla.
– V blízkosti zastavenia vedie zeleno značený turistický chodník z Liptovských Revúc do Rybovského sedla.
– V blízkosti zastavenia vedie červeno značená cyklotrasa na Krížnu cez Prašnické sedlo.
– V blízkosti zastavenia vedie zeleno značená cyklotrasa Suchou dolinou.