Kam ísť

Minerálny prameň Medokýš, Ružomberok - Hrboltová

UPOZORNENIE: Z Hrboltovej sa aktuálne k prameňu kvôli výstavbe diaľničného mosta nedá dostať. Využite prístup z obce Švošov.

Minerálny prameň Medokýš sa nachádza v Ružomberku, v mestskej časti Hrboltová, asi 1,5 km od zastavaného územia. Nachádza sa blízko spevnenej cesty, ktorá vedie z Hrboltovej do Švošova. Po ceste vedie modro značená cyklotrasa. K prameňu sa dostaneme, keď z tejto cesty zídeme v mieste, kde sa nachádza posledný stĺp vysokého napätia na severnej strane rieky Váh (tá strana, po ktorej prechádzame). Toto miesto sa nachádza kúsok za diaľničným mostom, popod ktorý prejdeme. Tu pokračujeme smerom do kopca pomedzi dve chatky, ktoré sa tu nachádzajú. Nevýrazným chodníčkom vojdeme do lesa a hneď ako doň vojdeme, uvidíme travertínový kopček, ktorý vzniká pôsobením prameňa (jeho väčšia časť je zarastená). Chodníčkom prejdeme pár metrov popri travertínovom kopčeku a sme priamo pri prameni.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 28
– Voda vyteká z podložia, ktoré tvoria jurské vápence.
– Voda má chuť železitej vajcovky.
– Celková mineralizácia 2131 mg na liter vody.
– Nad prameňom sa nachádza drevený prístrešok.
– Na prístrešku sa nachádza tabuľka s údajmi o zložení vody.
– Odber vody je načrením.
– Na dne sa usadzuje belavý sediment, z ktorého občas unikajú bublinky síry.
– Voda pri odtoku z prameňa tvorí žliabok, z ktorého sa voda rozlieva dolu svahom a vytvára travertínový kopček.
– Nachádza sa v Šípskej Fatre, ktorá je podcelkom Veľkej Fatry.
– K prameňu sa dá dostať aj z obce Švošov, od ktorej je vzdialený asi 3 km.
– Pri prameni sa nachádza sedenie.
– V blízkosti prameňa prechádza značená cyklotrasa.