Čo robiť

014 Lúčanský vodopád

Vodopád patrí k najznámejším a najkrajším vodopádom na Slovensku. Je hlavnou dominantou obce Lúčky. Vodopád tvoria travertínové terasy na potoku Teplianka. Je najväčším travertínovým vodopádom na Slovensku. Voda padajúca viacerými kaskádami steká z výšky 13 metrov. Vodopád je chránený ako Národná prírodná pamiatka. Jazierko, do ktorého padá voda z vodopádu, sa v lete využíva na kúpanie.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri informačnej tabuli o vodopáde
b,) pri vodopáde s vodopádom v pozadí
c,) pri turistickom smerovníku „Lúčky, vodopád“. (Nájdete ho vedľa schodiska popri vodopáde.)

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Vodopád sa nachádza v malom parku priamo v obci Lúčky. Leží na potoku Teplianka, ktorý steká z pohoria Chočské vrchy. Vodopád leží na južnom úpätí pohoria. Od centra Ružomberka je vodopád vzdialený 9 km (vzdušnou čiarou). Popri vodopáde vedú dve turistické značené trasy na Veľký Choč a na Liptovský hrad. Parkom s vodopádom prechádza aj náučný chodník „Choč pre nás a my pre neho“. Popri parku tiež vedie červeno značená Vrchárska cyklomagistrála.

Doprava:
Prímestským autobusom: zastávka „Lúčky,,OcÚ“
Autom: parkovanie na odstavnej ploche priamo pri parku s vodopádom

Vzdialenosť:
Od autobusovej zastávky „Lúčky,,OcÚ“ je vodopád vzdialený 200 metrov.

Popis cesty:
Zo zastávky autobusu sa vyberieme smerom ďalej od Ružomberka. Na najbližšej križovatke odbočíme doprava k malému parku, v ktorom sa vodopád nachádza. Zo zastávky autobusu k vodopádu vedie aj červeno a modro značená turistická trasa, ktoré nás k nemu dovedú.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Po návšteve vodopádu môžete využiť služby ako občerstvenie, reštauráciu, kúpalisko a iné, ktoré sa nachádzajú v kúpeľnom areáli nad vodopádom.

Popis cesty s fotkami:

Z autobusovej zastávky „Lúčky,,OcÚ“ sa vyberieme chodníkom popri ceste smerom od Ružomberka. Na správny smer nás navedie červené a modré turistické značenie.


Na najbližšej križovatke už spoza stromov presvitá vodopád, ku ktorému pokračujeme smerom doprava.


Pred parkom s vodopádom sa nachádza odstavná plocha pre pár áut.

Cestička lemovaná lavičkami nás dovedie k vodopádu.