Kam ísť

Chránené územia

Okolie Ružomberka je natoľko výnimočné a zasluhuje si byť zachované pre budúce generácie, že na ňom boli vytvorené veľkoplošné chránené územia vo forme národných parkov a chránených krajinných a vtáčích území. Tie vzácnejšie lokality sú zas chránené ako maloplošné chránené územia, prírodné pamiatky a prírodné výtvory s najvyšším stupňom ochrany. Pralesy, hniezdiská, medvedie územia, domov rysa ostrovida, jaskyne, skalné výtvory, rašeliniská, močiare, geologické zaujímavosti, rieky s unikátnou biosférou, doliny a mnoho iného je bohatstvo, ktoré sa oplatí spoznať, aby sme si uvedomili, aké je vzácne.