Čo robiť

Ako získať odmenu

Odmeny za vyzbierané odtlačky pečiatok sa udeľujú len v Informačnom centre Ružomberok.

Prvú odmenu môžete získať po nazbieraní šiestich odtlačkov pečiatok na úvodnej strane určenej na pečiatky. Prvá strana má predtlačené samotné pečiatky, ktoré sa nachádzajú na jednotlivých miestach počas letnej sezóny.

Druhú odmenu môžete získať po vyzbieraní šiestich odtlačkov na ďalšej strane určenej na odtlačky pečiatok. Na druhej a ďalších stranách sa nachádza dvanásť políčok na odtlačky.

Tretia odmena vám prináleží pri dozbieraní zvyšných šiestich pečiatok na druhej strane určenej na odtlačky pečiatok.

Ďalšie odmeny získate podobne ako druhú a tretiu odmenu, vždy keď pribudnú nové miesta, ktoré následne navštívite.

Prémiové odmeny budú udeľované za kompletné zozbieranie ročníkov alebo za zozbieranie okrúhleho počtu odtlačkov pečiatok.

Odmeny je možné vyberať priebežne alebo aj spätne.