Kam ísť

Prameň v Droždivej dolinke pravý, Ludrovská dolina

Prameň sa nachádza v lese, v hornej časti dolinky Droždivá, ktorá ústi do Ludrovskej doliny. Od turistického rázcestníka „Ludrovská dolina, Pamätník SNP“ a samotného pamätníka v Ludrovskej doline je vzdialený asi 850 metrov. Dostať sa k nemu dá popri potôčiku v uvedenej dolinke. Záverečný asi 150-metrový úsek je neprechodený v strmom teréne.

Informácie:
– Voda vyviera zo svahu pod stromami.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Voda z málo výdatného prameňa vytvára tufové terasy.
– Rozmočené pramenisko pod prameňom sa tiahne niekoľko desiatok metrov ďalej a nachádzajú sa v ňom ďalšie málo výdatné pramene a priesaky.
– Od žlto značeného turistického chodníka z Ludrovskej doliny na Ostré je vzdialený asi 250 metrov. Nevedie k nemu však žiadny chodník.
– Prameň sa nachádza v katastri Ružomberka v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.