Kam ísť

Prameň pri vleku, Kalameny

Prameň sa nachádza na lúke pri lyžiarskom vleku, 1 km od centra obce Kalameny. Prameň vyviera na lúke pár metrov od stredu vleku smerom na juh. Do blízkosti prameňa sa dostanete po žlto značenom turistickom chodníku z centra obce Kalameny. Prameň vyviera 150 m od chodníka.

Informácie:
– Voda vyviera zo zeme v mieste, kde si môžete všimnúť odlišnú trávu ako na lúke.
– Voda z prameňa tečie pár metrov po povrchu a znova sa stráca pod zem.
– Prameň je neudržiavaný a zarastený.
– Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy.
– Nachádza sa v 2. stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach.