Kam ísť

Ružomberská radnica

Historická budova radnice je jednou z hlavných dominánt Ružomberka.

Nachádza sa v centre mesta, na Námestí A. Hlinku, hneď vedľa budovy farského kostola sv. Ondreja.

Na budove sa oplatí všimnúť zdobené priečelie a peknú nárožnú vežu. Budova je štvorkrídlová, má pôdorys v tvare pravidelného štvoruholníka.

Postavená bola na konci 19. storočia. S jej výstavbou sa spája niekoľko zaujímavostí. Hneď na začiatku výstavby objavili rozsiahle pohrebisko, odkiaľ bolo následne na to odvezených 12 vozov plných ľudských kostí. Pred dokončením novostavby sa zase zrútila nárožná veža a pri tejto nešťastnej udalosti zahynuli piati stavební robotníci z Liptova.

V južnej časti budovy bola dosť dlhú dobu aj rímskokatolícka fara, v ktorej pôsobil aj významný slovenský národovec, politik a kňaz Andrej Hlinka.

Na budove má A. Hlinka aj pamätnú tabuľu. Okrem nej si ešte môžeme všimnúť aj pamätnú tabuľu a bustu R. W. Setona – Watsona.

Dnes je budova sídlom Mestského úradu. V uplynulom období prešla rozsiahlou rekonštrukciou, v átriu vzniklo klientske centrum, kde občania vybavia všetko dôležité. V budove okrem toho nájdeme napríklad aj primátora mesta, zástupcov primátora, prednostu Mestského úradu, hlavného architekta mesta a matričný úrad.

Pred radnicou si môžeme pozrieť aj mariánsky stĺp Immaculaty z roku 1858.