Čo robiť

024 Kostol sv. Martina v Martinčeku

Gotický kostol sv. Martina v Martinčeku patrí medzi najstaršie stavebné pamiatky na Liptove. Je umiestnený na návrší, čím vytvára dobre viditeľnú dominantu obce. Podľa povesti bol kostolík postavený templármi, ktorí vraj mali na neďalekom Mníchu kláštor. Zaujímavosťou sú malé striešky: „dášky“, rozosiate v okolí kostola. Striešky prikrývajú jamy slúžiace na uskladnenie zemiakov a zeleniny a sú využívané dodnes. Z okolia kostolíka sa naskytujú pekné výhľady na Chočské vrchy, Nízke a Západné Tatry alebo neďaleký hrad Likava.

Upozornenie: Vnútorný priestor kostola je prístupný len v čase bohoslužieb, prípadne po dohode so správcom farnosti.

Úloha na získanie pečiatky:
Odfoť sa na jednom z miest:
a,) pri informačnej tabuli o kostole pri schodisku
b,) pri kostole s kostolom v pozadí

Odtlačok pečiatky získate po preukázaní sa fotografiou v Informačnom centre Ružomberok.

Poloha:
Kostol je situovaný na návrší južného okraja obce Martinček. Leží na južnej hranici pohoria Chočské vrchy pod masívom vrchu Mních. Svojim umiestnením je dobre viditeľný zo širokého okolia. Od centra Ružomberka je kostol vzdialený asi 2,5 km (vzdušnou čiarou). Neďaleko kostola sa nachádza aj kalvária s krížovou cestou a kaplnkou.

Doprava:
Autobusom: zastávka „Martinček,,OcÚ“
Autom: parkovanie pri obecnom úrade vedľa zastávky autobusu, alebo pri cintoríne vedľa kostola

Vzdialenosť:
Od zastávky „Martinček,,OcÚ“ asi 200 metrov.

Popis cesty:
Zo zastávky autobusu „Martinček,,OcÚ“ sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. Od zastávky treba pokračovať priamo ku kostolu. Veža kostola je viditeľná už zo zastávky. Záverečný úsek cesty ku kostolu je možné absolvovať schodiskom, alebo cestou popri cintoríne.

Popis cesty s fotografiami nájdete na konci článku (pod galériou a mapou).

Návštevu kostola odporúčame spojiť s návštevou kalvárie, alebo s prechádzkou na neďaleký vrch Mních.

Popis cesty s fotkami:

Zo zastávky autobusu „Martinček,,OcÚ“ sa vyberieme smerom späť do Ružomberka. (Kostol môžeme vidieť priamo pred nami.)

Pokračujeme cestou priamo ku kostolu.

Na križovatke schádzame z hlavnej cesty a pokračujeme stále priamo (mierne do kopca).

Smerovky pri križovatke nás navedú na správny smer.

Pokračujeme priamo mierne do kopca.

Pod kostolom odbočíme doľava na schodisko.

Schody nás dovedú priamo ku kostolu.