Kam ísť

Zastavenie Valaská Dubová, pri krížovej ceste

Zastavenie sa nachádza vo Valaskej Dubovej. Je umiestnené na začiatku krížovej cesty v lese nad obcou. Nachádza sa 700 metrov od zastávky autobusu „Valaská Dubová,,OcÚ“.

– Je umiestnené na drevenom podstavci vedľa chodníka ku krížovej ceste.
– Pozostáva zo zastrešeného dreveného rámu na podstavci, v ktorom je umiestnený obrázok svätcov.
– Zastavenie je orientované na severozápad.