Kam ísť

Prameň pod Dielcom, Kalameny

Prameň sa nachádza na lúke nad ústím Kalamenskej doliny, 1,5 km od centra obce Kalameny. Prameň je odhalením podzemného toku, vyviera v jame na lúke a znova sa stráca pod zem. Do blízkosti prameňa sa dostanete po žlto značenom turistickom chodníku z centra obce Kalameny. Prameň vyviera 50 metrov od chodníka.

Informácie:
– Prameň je prepadlina na podzemnom toku.
– Na lúke je označený drevenou tyčou.
– Prameň je neudržiavaný a zarastený.
– Nachádza sa v pohorí Chočské vrchy.
– Nachádza sa v 2. stupni ochranného pásma prírodných liečivých zdrojov v Lúčkach.
– Popri prameni prechádza žlto značený turistický chodník z Kalamien na Liptovský hrad.
– Popri prameni prechádza náučný chodník Kalameny – Liptovský hrad.