Kam ísť

Prameň Za túrnou, Liptovská Osada

Prameň sa nachádza pri starej ceste v lokalite Za túrnou v katastri Liptovskej Osady. Z centrálnej časti Liptovskej Osady, kde sa nachádzajú zastávky autobusu, je vzdialený asi 1,5 km. Dostanete sa k nemu po ceste ulicou Školská, odkiaľ pokračujete starou cestou popri kaplnke, chránených lipách až k miestu, kde sa stará cesta napája na hlavnú cestu číslo 59 (E77). Prameň sa nachádza vedľa cesty, pár metrov od tejto križovatky.

Informácie:
– Voda je zo zeme vyvedená rúrkou.
– Okolie prameňa je blatisté a rozmočené.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.