Čo robiť

Náučný chodník Známa neznáma

Náučný chodník sa nachádza v Čutkovskej doline pri Ružomberku. Vedie z oddychovej zóny v Čutkovskej doline, ktorá sa nachádza asi 4 km od centra mesta Ružomberok.

Dolina samotná je pre návštevníkov Ružomberka známa kvôli atrakciám, ktoré sa v nej nachádzajú, avšak skryté prírodné bohatstvo doliny bolo dlho skryté pred očami návštevníkov. Vytvorením náučného chodníka bolo niečo z tohto bohatstva sprístupnené každému, kto ho rád poodhalí.

Chodník začína na parkovisku v ústí doliny. Vedie po asfaltovej ceste popri reštauračných zariadeniach, malom zverinci, jazierku s rybami a obore s ovcami a diviakmi. Za zverincom prechádza popri priehrade, kde si v prípade záujmu môžu návštevníci vyskúšať rybolov športovou formou chyť a pusť. (Povolenku je možné zakúpiť v Kolibe u dobrého pastiera.) Náučná tabuľa pri priehrade nám priblíži niečo o vodstve v tamojšej doline. Chodník pokračuje ďalej popri táborisku, kde sa môžete pristaviť a oddýchnuť si, alebo si opiecť niečo zo svojich zásob na ohniskách, ktoré sa tam nachádzajú. Chodník nás vedie ďalej dolinou popri mokradiach, kde nás tabuľa poinformuje o flóre, ktorá sa v mokradiach Čutkovskej doliny vyskytuje. Dolina sa postupne zužuje a vedie ďalšími zákutiami, o ktorých sa dozvedáme ďalšie informácie z náučných tabúľ. Prvá odbočka na trase náučného chodníka vedie do dolinky vľavo. Zachádzka nás strmým stúpaním, v lesnom teréne, asi po pol hodine chôdze dovedie k Jeleniemu vodopádu. Tu si na tabuli môžeme prečítať zaujímavé informácie a oddýchnuť si na lavičke, ktorá sa tu nachádza. Návrat na hlavnú trasu nám už nezaberie toľko času ako výstup k vodopádu. Pokračujeme dolinou a po pár minútach z nej znova odbočíme. Tentokrát doprava, do dolinky, ktorá nás už miernejším stúpaním v lesnom teréňe, asi po 20 minútach, dovedie k ďalšiemu vodopádu. V dolinke sa nachádzajú vodopády dva, prístupný je však len ten väčší Dolný Jamišný Vodopád (Nižný pálenický Vodopád ako sa niekde uvádza). Trasa sa od vodopádu opäť vracia späť do doliny, ktorá nás vedie hlbšie do útrob Národného parku Veľká Fatra. Na mieste pri senníku a informačnej tabuli o lúkach, v mieste, kde sa z doliny odpája žlto značená cyklotrasa a modro značený turistický chodník, náučný chodník pokračuje chodníčkom popri potoku až k jeho záveru pri Tiesňave za dierou. Na konci náučného chodníka si môžeme odpočinúť a pokochať sa prírodným výtvorom. (Do samotnej tiesňavy je vstup zakázaný.) Naspať sa vraciame rovnakou trasou až k začiatku náučného chodníka.

Po absolvovaní trasy náučného chodníka môžete využiť reštauračné a iné služby, ktoré sa v Čutkovskej doline nachádzajú.

– Náučný chodník je k vodopádom a tiesňave v zimných mesiacoch uzavretý.
– Náučný chodník aj s odbočkami meria približne 12 km (tam, aj späť), a je možné ho absolvovať približne za 4 hodiny.
– Chodník je po celej trase značený štandardným značením náučného chodníka (biely štvorec, v ktorom je uhlopriečne zakreslený zelený pás.).
– Chodník, tým že zväčša vedie po asfaltovej ceste, je vhodný pre všetky vekové kategórie návštevníkov. (Aj pre rodiny s deťmi a dôchodcov.)
– Trasu je taktiež možné absolvovať s kočíkom, avšak odbočky k vodopádom a záver k Tiesňave za dierou s kočíkom nie sú schodné. (Tiež neodporúčame dieťatko niesť na rukách, keďže terén je trochu náročnejší. Vhodnejšie by bolo použiť spevnený nosič pre malé deti.)
– Na trase sa nachádza viacero prameňov s pitnou vodou a miest s lavičkami, kde si môžete odpočinúť.
– Do samotnej doliny je zákaz vjazdu motorovým vozidlám, avšak raz za čas tu prejde vozidlo s lesníkmi alebo s hosťami na Chate pod Kozím, ktorá sa v závere doliny nachádza.
– Chodníkom vstupujete do Národného parku Veľká Fatra, preto je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.

Doprava:
Autom: V ústí doliny sa nachádza parkovisko, kde si môžete pohodlne zaparkovať vaše auto.
Pešo: Z centra mesta je to asi 1 hod. chôdze cez sídlisko Klačno.
Vlakom: Zo železničnej zastávky Ružomberok Rybárpole je to pešo asi 35 minút. Z hlavnej vlakovej stanice je to pešo asi 1 hod. a 10 min.
Autobusom: Z centra mesta alebo od železničnej stanice sa môžete pohodlne odviesť autobusom MHD na zastávku „Klačno otočka“, odkiaľ je to ústia doliny približne 10 min. pešo.
Taxíkom: Z centra mesta vás taxík bude stáť okolo 5€.