Čo robiť

Trlenskou dolinou do Vlkolínca s deťmi

Bicyklom do osady Vlkolínec, ktorá je zapísaná do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Štart a cieľ: parkovisko pred Motelom Vlčí dvor alebo spevnená plocha pri Penzióne Sidorovo za riekou Revúca
Trasa: 3,5 km (+ 3,5 km späť)
Značenie: červená CTT, žltá CTT, zelená CTT
Povrch: asfaltová cesta
Náročnosť: mierne stúpajúca cesta, v závere strmé stúpanie do Vlkolínca
Bezpečnosť: Trasa vedie cez mestskú časť Biely Potok po miestnej ceste tretej triedy. V doline je zvýšený pohyb návštevníkov Vlkolínca a miestnych obyvateľov. Pri prejazde dolinou je obmedzená rýchlosť, práve kvôli častému pohybu peších turistov a cyklistov, ale aj tak odporúčame byť obozretný.

Trasa:
Našu trasu začíname vedľa hlavnej cesty E77, na parkovisku pri Moteli Vlčí dvor. Prechádzame cez rieku Revúca a odbočíme vpravo. Trasa nás vedie popri fotomakete železničného rušňa bývalej korytnickej železnice. Pokračujeme k vstupu do Trlenskej doliny, kde sa nachádza maketa vlkolínskej zvoničky, slúžiaca ako odpočívadlo. Vchádzame do doliny a hneď v úvode prichádzame k studničke. Vo svahu nad cestou sa nachádza významná geologická lokalita Dogerské skaly, kam sa môžete v prípade záujmu ísť pozrieť, cesta k nej však nie je nijako označená. O kúsok ďalej sa môžeme ísť pozrieť na ďalšiu geologickú zaujímavosť, ktorou je Skala Mravíčka. Cestička k nej však tiež nie je označená. Prechádzajúc dolinou popri Trlenskom potoku sa nám zavše ukáže výhľad na hrebeň Veľkej Fatry (oblasť Šiprúňa a Vtáčnika). Dostávame sa na rázcestie s prístreškom, kde si môžeme pred výstupom do samotného Vlkolínca odpočinúť a pokochať sa výhľadom na vrch Sidorovo, ktorý sa týči ako pyramída nad Vlkolíncom. Cesta ešte chvíľu stúpa len mierne, avšak po prejdení okolo dvoch studničiek s vodou začne prudko stúpať. Po chvíli prichádzame k ďalšiemu prístrešku, kde si môžeme oddýchnuť. Pokračujeme popri senníku, za ktorým zurčí stekajúca voda z početných prameňov v tejto lokalite. Míňame ďalší senník nad cestou a dostávame sa do zákruty lemovanej kovovým zábradlím, tu sa nám naskytne výhľad na hrebeň Veľkej Fatry. Po chvíli sa dostávame ku vstupu do Vlkolínca. Tu sa naša trasa končí, avšak prehliadka historického klenotu sa len začína. Späť sa vyberieme rovnakou cestou. Po návrate z trasy môžeme využiť služby reštaurácie v úvode trasy.

Poznámky:
– Vlkolíncom vedú tri značené cyklotrasy, avšak samotný pohyb na bicykloch je v osade zakázaný, prosíme vás rešpektujte to.
– Na začiatku trasy sa nachádza reštaurácia a predajňa syrov s lavičkami.
– V úvode trasy možnosť zachádzky po zelenej CTT k prírodnej pamiatke Jazierske travertíny.
– Našou trasou vedie časť náučného chodníka s informačnými panelmi.
– Na trase je viacero oddychových miest a prameňov.
– Vo Vlkolínci môžete navštíviť expozíciu tradičného bývania v Roľníckom dome, Dom UNESCO Vlkolínec, výstavné priestory v sýpke a súkromnú Galériu ľudového umenia vo Vlkolínci.
– Na lúke vo Vlkolínci si môžete oddýchnuť alebo sa zabaviť na detskom ihrisku.
– Vo Vlkolínci sa nachádza súkromná farma so zvieratami.
– Vo Vlkolínci je taktiež možnosť občerstviť sa v sezónnej reštaurácii.
– Z Vlkolínca si môžete odniesť vkusný suvenír, ktorý si môžete zakúpiť.
– Samotný Vlkolínec, ale aj jeho okolie, je prísne chránené pamiatkovým fondom, keďže sa jedná o pamiatku celosvetového významu.
– Trasa vstupuje do Národného parku Veľká Fatra, preto je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.
– V prípade záujmu môžete z Vlkolínca pokračovať ďalej po zelenej CTT. Spevnená a štrková cesta do Ružomberka vedie popri kostole vo Vlkolínci.
– Asi 20 minút chôdze od Vlkolínca sa na ceste vedúcej popri kostole nachádza prírodná pamiatka Krkavá skala.