Kam ísť

Prameň Vyvieračka v Jastrabej doline, Lúčky

Prameň sa nachádza v lese nad obcou Lúčky. Vyviera pár metrov nad cestou v Jastrabej doline. Vedie popri ňom červeno značený turistický chodník na Veľký Choč z Lúčok. Od zastavaného územia obce je vzdialený asi 2 km.

Informácie:
– Voda vyviera zo skalnatého podložia.
– Voda je zachytená do betónovej hrádze, v ktorej je umiestnený prietokomer na meranie výdatnosti prameňa.
– Z hrádze voda vyteká betónovými žľabmi a je odvedená do potoka.
– Nad žľabmi je pre lepší prístup k vode postavený betónový mostík.
– Popri prameni vedie červeno značená turistická trasa z Lúčok cez Veľký Choč do Jasenovej.
– Popri prameni vedie náučný chodník Choč pre nás a my pre neho.
– Prameň sa nachádza na území Chráneného vtáčieho územia Chočské vrchy.