Kam ísť

Prameň v lokalite Dielec, Ružomberok

Prameň na nachádza v lokalite Dielec blízko sídliska Baničné v Ružomberku. Z ulice Cesta na Vlkolínec k nemu vedie asi 50 m dlhý neudržiavaný chodníček poza garáže. Je umiestnený na okraji lúky pod elektrickým vedením.

Informácie:
– Prameň je zo zeme vyvedený železnou rúrkou.
– Voda vteká do napájadiel pre dobytok.
– Prameň bol v minulosti prioritne využívaný na napájanie pasúceho sa dobytka.
– V blízkosti prameňa (100 m) prechádza zeleno značená turistická trasa z centra Ružomberka popri Vlkolínci na hrebeň Veľkej Fatry.