Kam ísť

Prameň Rakytina, Komjatná

Prameň sa nachádza na lesnej lúke nad obcou Komjatná. Vyviera na okraji lesa pri dvoch chatkách v lokalite Rakytina. Od zastavaného územia obce Komjatná je vzdialený asi 1 km.

Informácie:
– Voda vyviera na lúke, kde je zvedená do betónovej skruže.
– Skruž je prekrytá kovovým uzáverom.
– Zo skruže je voda vyvedená železnou rúrkou, tá vyúsťuje asi o päť metrov nižšie.
– Prameň využívajú najmä návštevníci chát a horolezci, ktorí majú neďaleko prameňa skaly upravené na lezenie.
– Prameň aj vyústenie sú často zarastené vegetáciou, preto sú označené drevenými žrďami.
– Pri neďalekých chatkách sa nachádza sedenie.
– Popri prameni vedie neoficiálny zeleno značený chodník od kaplnky nad Studničnou.