Kam ísť

Námestie Andreja Hlinku

Historické námestie s pôvodnou úzkou parceláciou obdobia stredoveku, sformované vo svojej základnej podobe na prelome 13. a 14. storočia, s čiastočne zachovaným charakterom neskorších prestavieb a stavebných úprav 18. a 19. storočia. Tento historický priestor s obdĺžnikovým pôdorysom je sprístupnený sieťou stúpajúcich kľukatých ulíc a typickým systémom schodísk, ktoré ho spájajú s dolným mestom. Na námestí sa nachádzajú národné kultúrne pamiatky, pilier so sochou Immaculaty a významné stavby zaradené medzi pamätihodnosti mesta.