Kam ísť

Prameň v Sliačskej doline 4, Liptovské Sliače - Stredný

Prameň sa nachádza v hornej časti Sliačskej doliny pod kopcom Chlopec v lokalite Vápenica. Vyviera v brehu potoka Sliačanka. Od chaty na konci doliny, kde končí asfaltová cesta, je vzdialený asi 200 m.

Informácie:
– Voda vyviera zo štrkového podložia pod klátom vrazenom do zeme.
– Prameň je neupravený a nevyužíva sa.
– Voda z neho je pravobrežným prítokom Sliačanky.
– Prameň odhalil klát vrazený do zeme počas povodne v roku 2020.
– Prameň sa nachádza v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.