Kam ísť

Minerálny prameň Medokýš v Banskom, Liptovská Lúžna

Minerálny prameň Medokýš v Banskom sa nachádza v doline Banské v katastri obce Liptovská Lúžna. Vyviera v doline vedľa cesty asi 2,5 km od zastavaného územia obce. Dostanete sa k nemu po spevnenej ceste, ktorá vedie dolinou.

Informácie:
– Evidenčné číslo minerálneho prameňa: LM – 61
– Prameň vyviera do drevenej kadluby, z ktorej je vyvedený kovovou rúrkou.
– Prameň má slabú výdatnosť, preto sa naberá načretím, z vyvedenej rúrky voda steká po stene.
– Zaujímavosťou je, že voda v kadlube buble.
– Má železitú chuť.
– Voda vytvára hnedý sediment.
– Nad kadlubou je postavený drevený prístrešok so strechou z lepenkového šindľa.
– Vnútro prístrešku je vydláždené.
– Nachádza sa v Ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.
– Prameň sa využíva len občasne.