Kam ísť

Bahnisko pod Dielcami, Ružomberok - Vlkolínec

Bahnisko sa nachádza na lúke v hornej časti dolinky Uhlisko pod Vlkolíncom, v katastri mesta Ružomberok. Od zastavaného územia Vlkolínca je vzdialené asi 200 metrov. K bahnisku sa dá dostať po neznačenom chodníku dolinkou Uhlisko z Vlkolínca smerom do Bieleho Potoka.

Informácie:
– Bahnisko tvorí málo výdatný prameň, ktorého voda steká do rašelinovej jamy.
– Voda z bahniska neodteká, len vsakuje do podložia alebo sa vyparuje.
– Bahnisko na napájanie využíva lesná zver.
– Popri bahnisku prechádza neznačený chodník spájajúci Vlkolínec a Biely Potok.
– Od bahniska je výhľad na Vlkolínec, Sidorovo a Ostré.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme Národného parku Veľká Fatra.
– Bahnisko sa nachádza v ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie Vlkolínec.