Kam ísť

Kaplnka Biely Potok, Trlenská dolina Jezuitská zotavovňa

Kaplnka sa nachádza v Ružomberku, v časti Biely Potok. Je umiestnená v areáli Jezuitskej zotavovne v Trlenskej doline. Nachádza sa 700 metrov od parkoviska v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

– Kaplnka je murovaná s vnútorným sedením.
– Kaplnka má sedlovú plechovú strechu.
– Pôvodná kaplnka bola postavená v roku 1935 ako súčasť jezuitskej zotavovne.
– Kaplnka prešla rozsiahlou rekonštrukciou v roku 2018.
– V kaplnke sa nachádza kópia obrazu Panny Márie Snežnej z Ríma.
– Kaplnka je súčasťou Jezuitského komplexu.
– Kaplnka je orientovaná na juh.
– V kaplnke sa slúžia bohoslužby.