Okolie

Hrboltová MsČ

Hrboltová je mestskou časťou Ružomberka. Leží pri rieke Váh a železničnej trati, týči sa nad ňou masív vrchu Radičiná.

Leží asi 6 km smerom na západ od centra mesta. Asi o 1,5 km bližšie k centru mesta je ulica Nová Hrboltová, tá je výstavbou spojená s mestskou časťou Rybárpole a je súčasťou tejto mestskej časti.

Neďaleko železničnej trate stojí rímskokatolícky kostol sv. Kataríny Alexandrijskej. Zaujímavý je tým, že sa v ňom našiel 750 rokov starý podpis majstra, ktorý sa podpísal odtlačkom svojej vlastnej dlane.
Viac informácií o kostole sv. Kataríny Alexandrijskej nájdete TU

Medzi najstaršie stavby v Hrboltovej patria murované kamenné sýpky. Nachádzajú sa v jej centre, v blízkosti požiarnej zbrojnice. V ich budovách sa nachádza expozícia venovaná histórii tejto mestskej časti.

Na severozápadnom konci Hrboltovej je Hrboltovský lesopark. Ponúka možnosť nenáročnej prechádzky. V jeho vrchnej časti je na skale umiestnený kríž a pod ním je pamätná tabuľa s menami miestnych obetí svetových vojen.
https://visit.ruzomberok.sk/kam-ist/sakralne-pamiatky/krize/kriz-v-lesoparku-hrboltova/

Okrajom Novej Hrboltovej prechádza červeno značený turistický chodník, ktorý vedie z Ružomberka – Rybárpoľa cez Dubovské lúky a popod Radičinú do Studničnej. Na vrchol Radičinej vedie z tohto chodníka krátka odbočka. Okrem tejto odbočky je ešte jedna a tá smeruje na západ. Vyznačená je žltou značkou a vedie na vrch Kečky.

Cez Hrboltovú prechádzajú aj modro a zeleno značená cyklotrasa. Po modrej sa možno vydať buď západným smerom do Švošova, Stankovian a do osady Podšíp alebo na opačnú stranu do Ružomberka. Zelená cyklotrasa vedie z Hrboltovej smerom na západ a potom na sever do Komjatnianskej doliny, Komjatnej a Jasenovej alebo smerom na východ do Ružomberka.

Hrboltová vznikla v druhej polovici 13. storočia a bola pôvodne poddanskou obcou panstva Likava. Obyvatelia sa pôvodne živili najmä poľnohospodárstvom, pltníctvom a drevorubačstvom.