Kam ísť

Prírodné zaujímavosti

Prírodné bohatstvo Dolného Liptova (okres Ružomberok) je natoľko rozmanité, že väčšina územia je chránená a bola začlenená do národných parkov. Priamo v katastri mesta leží mnoho prírodných zaujímavostí. Napríklad skalná ihla, travertínové terasy, vodopády, jaskyne a iné. V okolí mesta nájdeme taktiež mnoho prírodných zaujímavostí ako ďalšie vodopády, skalnú päsť, travertínové terasy, ktoré vznikali najmä vďaka veľkej početnosti minerálnych prameňov a mnoho iných prírodných zaujímavostí, ktoré odporúčame vidieť a spoznať.