Kam ísť

Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov v Ružomberku

Modlitebňa Bratskej jednoty baptistov sa nachádza v centre mesta, na ulici A. Bernoláka, oproti Evanjelickému kostolu.