Čo robiť

Liptovská Osada - Žiar, vyhliadka

Chodník vedie z centra obce Liptovská Osada do spodnej časti skalného masívu vrchu Žiar, kde sa v skalnom meste nachádza vyhliadkové miesto na samotnú obec a okolité kopce.

Číslo trasy: 8478M
Farba: Žltá
Dĺžka trasy: 1,6 km
Prevýšenie: Stúpanie: cca 140 m / Klesanie: 10 m
Čas prechodu: 0:30 hod.

Popisné miesta orientácie:
1. Liptovská Osada 603 m
2. Prievalec 633 m
3. Žiar, vyhliadka 729 m

Popis trasy:
Trasa začína pri turistickom rázcestníku v centre obce Liptovská Osada. Vedie cez cestu prvej triedy, kde je hustá premávka. Cestu bezpečne prejdeme s využitím prechodu pre chodcov. Trasa nás vedie doľava k pamätníku Slovenského národného povstania. Odbočí doprava od hlavnej cesty a vzápätí za pamätníkom odbočí doľava. Po pár desiatkach metrov na začiatku ulice „Poštárska“ prechádza popri rodinnom dome do lesíka a z neho na malú lúčku, nad ktorou sa týči drevený kríž. Pri kríži v lokalite Prievalec sa nachádzajú lavičky na sedenie a turistický smerovník, ktorý nás navedie na správny smer k vyhliadke. Od smerovníka pokračujeme lesom po lesnej zvážnici, ktorá stúpa čoraz prudšie do kopca. Po krátkom čase sa stúpanie zmierni a cesta už stúpa len pozvoľna. Po chvíli sa cesta skončí a ďalej pokračuje príjemný, do strmého svahu zarezaný chodníček, ktorý nás dovedie k samotným dvom vyhliadkam na skalnom brale vrchu Žiar. Od prvej vyhliadky trasa pokračuje serpentínou o niečo vyššie, na druhú vyhliadku, kde sa nachádza záver trasy s lavičkou a turistickou smerovkou. Z vyhliadok, ktoré sú nechránené, sa naskytajú výhľady na obec Liptovská Osada či horský hrebeň Prašivej v Nízkych Tatrách. Z Veľkej Fatry môžeme vidieť Malý Zvolen, Ostredok, Čierny Kameň a Rakytov.

Bezpečnosť:
Trasa je bezpečná takmer v celej svojej dĺžke. Záverečný prístup k vyhliadke je po dobrom chodníku, pod ktorým je strmý zráz. Samotné skalné vyhliadky sú nechránené, preto je potrebné na ne vchádzať veľmi opatrne. V prípade mokrého povrchu sú skalné vyhliadky šmykľavé. Trasa je vhodná pre všetky vekové kategórie, ale deti by sa bez dozoru a pridŕžania na vyhliadku nemali vôbec púšťať.

Značenie v teréne:
Značenie na trase je dostatočné. Trasa je značená miestnou turistickou značkou žltej farby. Miestami sú značky horšie viditeľné najmä v obci. V lese je orientácia nenáročná, keďže trasa k vyhliadkam je priama, bez zachádzok, po dobre viditeľnom chodníku.

Poznámky:
– Prejdenie trasy smerom naspäť (zostup) trvá približne 0:25 hod.
– Chodník je využívaný celoročne.
– V úvode trasy sa nachádza predajňa potravín, občerstvenie a parkovacia plocha.
– Na začiatok trasy premávajú prímestské autobusy z Ružomberka.

Trasa bola preverená v máji 2021.