Kam ísť

Rodný dom Vavra Šrobára v Liskovej

Rodný dom Vavra Šrobára sa nachádza v obci Lisková, z centra Ružomberka je vzdialený asi 5 km.

Na dome je umiestnená pamätná tabuľa z bieleho mramoru. Tá bola odhalená ešte počas jeho života v roku 1937 pri príležitosti jeho 70. narodenín.

Na tabuli je napísané: „V tomto dome sa narodil dr. Vavro Šrobár, prvý splnomocnený minister pre správu Slovenska“.

Vavro Šrobár bol jedným z najvýznamnejších politikov v našich novodobých dejinách. Narodil sa 9. augusta 1867. Po vzniku Československej republiky sa stal ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska. Neskôr pôsobil ako minister školstva a národnej osvety, počas Slovenského národného povstania sa stal predsedom povstaleckej Národnej rady. Po skončení 2. svetovej vojny sa stal ministrom financií a neskôr ministrom pre zjednocovanie zákonov. Zomrel 6. decembra 1950.