Čo robiť

Z Ľupčianskej doliny do baníckej osady Magurka s deťmi

Horskou dolinkou do baníckej osady ukrytej v Nízkych Tatrách.

Štart a cieľ: Ľupčianska dolina – rázcestie na Magurku
Trasa: 4 km (+ 4 km späť)
Značenie: zelená CTT
Povrch: asfaltová cesta
Náročnosť: striedavo stúpajúca cesta
Bezpečnosť: Odporúčame trasu neabsolvovať s najmenšími cyklistami, pretože je trochu náročnejšia na kondíciu. Trasa vedie málo frekventovanou cestou, využívajú ju obyvatelia a návštevníci chatovej osady, preto odporúčame byť obozretný.

Trasa:
Z rázcestia v Ľupčianskej doline sa vyberieme mierne stúpajúcou dolinkou popri potôčiku. Hneď na vstupe do dolinky si môžeme na informačnej tabuli prečítať, čo sa v národnom parku Nízke Tatry smie a čo nie. Pokračujeme dolinkou po starej asfaltovej ceste, ktorá niekedy stúpa len mierne a inokedy trochu prudšie. Dostávame sa k starej protipovodňovej hrádzi, ktorá je však stále funkčná a v prípade povodne je pripravená splniť svoj účel. Prechádzame popri studničke s osviežujúcou vodou. Pri horárni Kapustisko sa z našej trasy odpája žlto značená cyklotrasa vedúca k červenej cyklotrase, ktorou sa dá pokračovať do Liptovskej Lúžnej alebo k osade Železné (Železnô). My pokračujeme ďalej a prechádzame popri ďalšej studničke Pod Klinčekom. Tu začne naše záverečné stúpanie do baníckej osady Magurka. V zákrute priamo pod osadou sa nachádza ďalšia studnička „Mária“ s lavičkami. Vchádzame do osady, kde nás víta starý banský kostolík (Kaplnka Ružencovej Panny Márie) a prístrešok vedľa neho. Pokračujeme osadou, v ktorej si môžeme všímať zaujímave stavby, ako napríklad Dom Ruppeldtovcov, až k záveru našej trasy Chate Magurka, ktorej služby a reštauráciu môžeme využiť. Spať sa vraciame rovnakou trasou.

Poznámky:
– Na začiatku trasy je možnosť zaparkovať auto vedľa cesty.
– Pár metrov od začiatku našej trasy je most, za ktorým sa nachádza pamätník Slovenského národného povstania.
– Protipovodňová hrádza sa zapĺňa len počas povodní.
– Na trase sa nachádzajú pramene s pitnou vodou.
– Možnosť oddychu na oddychových miestach s lavičkami.
– V závere trasy výhľady na hlavný hrebeň Nízkych Tatier.
– V osade sa nachádzajú zaujímavé kultúrne pamiatky.
– Na konci našej trasy sa nachádza chata s vonkajším posedením.
– Trasa vstupuje do Národného parku Nízke Tatry, preto je potrebné dodržiavať jeho návštevný poriadok.