Kam ísť

Prameň pod Čiernym kameňom - Koniarka, Liptovské Revúce

Prameň sa nachádza pod Čiernym kameňom v lokalite Koniarka, asi 400 m od červeno značeného turistického chodníka. Vyviera z kamenného podložia na okraji lesa. Do blízkosti prameňa sa dostanete červeno značeným turistickým chodníkom z miestnej časti Stredná Revúca. Priamo k prameňu nevedie žiadny chodník.

Informácie:
– Voda je z prameňa vyvedená žliabkom.
– Prameň v minulosti využívali pastieri koní.
– Nachádza sa Národnom parku Veľkej Fatry.