Čo robiť

Náučný chodník Kalameny - Liptovský hrad

Náučný chodník začína v obci Kalameny, 13 km od centra mesta Ružomberok. Vedie od kostola v centre obce k termálnemu prameňu s jazierkom na kúpanie v ústí Kalamenskej doliny, cez lúky a les k zrúcanine Liptovského hradu.

Chodník vedie z centra obce Kalameny do ústia Kalamenskej doliny, kde sa nachádza jedna z najnavštevovanejších prírodných atrakcií na Liptove (jazierko s teplou minerálnou vodou). Pokračuje lúkami a lesnými cestičkami na vrchol kopca Sestrč, kde sa nachádzajú zakonzervované zvyšky Liptovského hradu. Počas absolvovania chodníka sa dozviete niečo o histórii obce Kalameny a Liptovského hradu, geológii okolia, kolobehu vody, lese a iných zaujímavostiach. Najväčšou odmenou pri absolvovaní náučného chodníka sú výhľady do okolia, nielen zo samotného areálu hradu, ale aj počas výstupu.

Chodník začína v strede obce Kalameny pri kostole sv. Petra a Pavla. Vedľa rázcestníka turistických trás na začiatku trasy sa nachádza prvý (nultý) panel náučného chodníka, ktorý informuje o histórii obce Kalameny a Liptovskom hrade. Dozviete sa z neho aj niečo o jaskyniach pod hradom a o známom, často navštevovanom minerálnom prameni. Na úvod trasy treba spomenúť, že trasa nie je značená značením náučného chodníka, ale vedie súbežne so žlto značenou turistickou trasou. Trasa od kostola smeruje mierne do kopca popri pivničkách zasadených do svahu vedľa cesty. Prechádza popri cintoríne, futbalovom ihrisku, popod lúky k lesu do ústia Kalamenskej doliny. Ako prvý sa objaví ďalší náučný panel o ľane a konope, ktoré sa v tejto lokalite v minulosti pestovali. Na paneli sa nachádzajú aj informácie o tom, ako sa v stredoveku odievalo. Oproti panelu sa nachádza lyžiarsky vlek, ktorý je funkčný len v prípade dostatku prírodného snehu. Pár metrov ďalej zo zeme trčí rúra vrtu, z ktorej vyviera teplá minerálna voda do malého jazierka. Toto jazierko sa celoročne využíva na kúpanie a je známe široko ďaleko. Pár metrov za jazierkom vyviera pôvodný prameň minerálnej vody, ktorý sa však v súčasnosti nevyužíva. V tomto mieste sa náučný chodník stretáva s modro značenou turistickou trasou vedúcou z obce Lúčky Kalamenskou dolinou na Liptovský hrad. Náučný chodník nepokračuje do doliny, ale pred ňou odbočí doprava na lesnú cestu pomedzi stromy a kríky. Cesta po pár metroch prechádza popri ďalšom náučnom paneli o vode. Zaujímavosti o vode a kolobehu vody na paneli sú doplnené o informácie, ako sa v minulosti uskladňovala voda na Liptovskom hrade. Cesta vyjde na lúky, kde sa drží okraja lesa a stúpa do Sedla pod Kráľovou. Tento úsek trasy sa postupne odkrývajú výhľady najskôr na obec Kalameny a neskôr na hrebeň Nízkych Tatier a časť Veľkej Fatry. V sedle sa pripojí červeno značený turistický chodník, ktorý vedie zo železničnej zastávky Vlachy, popri priehrade Liptovská Mara a Archeologickom skanzene v prírode Havránok. Informačný panel v sedle informuje o zaujímavostiach Liptovského hradu a o nálezoch, ktoré sa tu v minulosti našli. Zo sedla pokračujeme žlto a aj červeno značeným turistickým chodníkom vedúcim lesnou cestou, z ktorej sa naskytujú výhľady na Západné Tatry. Stúpajúca cesta prichádza na rovinku. V tomto mieste trasa náučného chodníka odbočuje z výraznej lesnej cesty doprava, na menej výraznú lesnú cestu. Na tú správnu cestičku návštevníkov navedie predposledný panel, na ktorom sa nachádzajú zaujímavosti o lese a informácie o opevnení hradu. Lesná cesta prechádza popri zarastených zvyškoch chatky „Chata Kata“, ktorá slúžila návštevníkom hradu. Chatu však zničil padajúci strom a potom už nebola obnovená. O niečo ďalej je vedľa cesty v pni stromu vyrezaná stolička pre zaľúbených, ktorú návštevníci využívajú ako miesto na fotenie. Krajšie výhľady sa však naskytnú o pár metrov ďalej v ľavotočivej zákrute. Už miernejšie stúpajúca cesta vedie okolo skalnatého predvrcholu k poslednému panelu náučného chodníka priamo pod bralom Liptovského hradu. Okrem geológie Chočských vrchov panel informuje o stavebných technikách použitých na hrade. Na samotný hrad vedie kovový rebrík, ktorým sa prekonáva hradné bralo. Výstup rebríkom na hrad a zostup z neho je najnebezpečnejšie miesto na trase. Na hrade sa nachádza prístrešok so sedením, pri ktorom sa trasa náučného chodníka končí. Na zostup sa využíva rovnaká trasa, je však aj možnosť využiť modro značený turistický chodník, ktorý malou okľukou vedie do ústia Kalamenskej doliny, k trase náučného chodníka. Okrem samotného hradu sú na náučnom chodníku najzaujímavejšie výhľady, ktorých je neúrekom. Zo samotného hradu sú výhľady na Západné Tatry, Liptovskú kotlinu, hrebeň Nízkych Tatier, časť Veľkej Fary a dominantný Veľký Choč.

Po absolvovaní trasy náučného chodníka je možné využiť služby pohostinstva priamo pri začiatku trasy. Pri zostupe z hradu odporúčame využiť na regeneráciu síl horúcu minerálnu vodu v ústí Kalamenskej doliny, prípadne služby kúpeľov vo vedľajšej obci Lúčky.

– Texty na paneloch náučného chodníka sú v slovenčine a angličtine.
– Náučný chodník sa stretáva s modro značeným turistickým chodníkom vedúcim z Lúčok a s červeno značeným turistickým chodníkom vedúcim z Vlách. Oba chodníky smerujú na Liptovský hrad.
– Náučný chodník začína v katastri obce Kalameny, prechádza katastrom Liptovskej Teplej a končí v katastri Liptovskej Sielnice.
– Trasu je možné absolvovať aj v zime, treba však brať do úvahy to, že orientácia a pohyb v zasneženom teréne je omnoho náročnejší.
– Náučný chodník meria približne 7,5 km (tam, aj späť), a je možné ho absolvovať približne za 3 hodiny. K tomuto času treba pripočítať časy strávené odpočinkom a prehliadkou hradu.
– Trasa zdoláva prevýšenie 430 m.
– Niektoré časti trasy zvyknú byť po dažďoch rozmočené, blatisté a šmykľavé.
– Najnebezpečnejší úsek trasy je výstup a zostup kovovým rebríkom.
– Pri pohybe v areáli hradu zvýšte ostražitosť a nenechávajte deti bez dozoru.
– Chodník je vhodný aj pre staršie deti. Do úvahy však treba brať aj to, že deti do 15 rokov by na rebrík nemali vstupovať bez dohľadu a mladšie deti bez asistencie rodiča.
– Značenie turistickej trasy je dostatočné, len v stúpaní do Sedla pod Kráľovou je zle viditeľné, ale stačí stúpať do sedla popri okraji lesa.
– Chodník sa nachádza v pohorí Chočské vrchy.
– Pár metrov od začiatku trasy sa nachádza predajňa potravín.
– Na začiatku trasy sa nachádzajú lavičky a mapa cyklotrás.
– Úvodný panel náučného chodníka zdobia drevorezby.
– Trasa prechádza v blízkosti minerálneho prameňa a niekoľkých neudržiavaných prameňoch.
– Na okraji lesa v stúpaní do Sedla pod Kráľovou sa nachádzajú poľovnícke posedy.
– Na hrade sa nachádza prístrešok s drevorezbou hradu, výstupová kniha a hra „človeče nehnevaj sa“.
– Na konci trasy sa nachádza nerezová rozhľadová ružica.
– Na hrade je umiestnená pamätná tabuľa venovaná PhDr. Václavovi Hanuliakovi, ktorý viedol archeologický výskum Liptovského hradu v rokoch 1976 až 1983.
– Liptovský hrad sa nazýva aj Sielnický hrad, Liptovský Starý hrad či Hrad Liptov.
– Na trase sa nachádzajú aj panely starého náučného chodníka, ktoré inou formou informujú o tom istom.
– V lese sa správajte tak, aby ste nerušili jeho obyvateľov, nič nepoškodzujte, netrhajte a v lese nič nenechávajte.
– Náučný chodník vybudovalo Občianske združenie CASTRUM LIPTOV.

Doprava:
Autom: Priamo pri začiatku náučného chodníka v centre obce Kalameny sa pri kostole nachádza spoplatnené parkovisko, kde je možné zaparkovať vaše auto.
Autobusom: Z autobusovej stanice v Ružomberku sa môžete odviezť autobusom na zastávku “Kalameny,,kult.dom”, ktorá sa nachádza priamo na začiatku trasy.
Taxíkom: Z centra mesta vás taxík bude stáť okolo 15€.