Okolie

Komjatná

Obec Komjatná leží na hranici Liptova a Oravy. V jej blízkosti sa takmer na jednom mieste stretávajú chotáre štyroch obcí.

Nachádza sa v severozápadnej časti okresu Ružomberok, od Ružomberka je vzdialená asi 12 km. Jej súčasťou je aj osada Studničná. Tú oddeľuje od materskej obce lesný porast.

Na návrší v strede obce sa nachádza rímskokatolícky kostol sv. Gála Opáta. Napravo od hlavného vchodu, pri vstupe do prístavby, je vystavený zvon sv. Jakuba zo 16. storočia. Za kostolom sa nachádza pekná oddychová zóna s altánkom, lurdskou jaskyňou a malou kaplnkou so soškou Panny Márie. Zaujímavosťou je, že neďaleko miesta, kde stojí dnešný kostol, stál v minulosti zaniknutý stredoveký kostol sv. Ducha, ktorý pochádzal pravdepodobne až z 12. storočia a bol jednou z najstarších sakrálnych stavieb v regióne.
Viac informácií o kostole sv. Gála Opáta nájdete TU

Z Komjatnej vedie zeleno značená turistická trasa, ktorá vedie na Hrdošnú skalu. Pod skalou je aj zaujímavé skalné okno a za ním aj vchod do Žaškovskej jaskyne. K nim vedie krátka odbočka z turistického chodníka. Z Hrdošnej skaly je pekný výhľad na okolie. Ďalej trasa vedie cez Hrdoš na sedlo pod Ostrým. Odtiaľto môžete buď pokračovať ďalej po zelenej značke do Žaškovského sedla, alebo prejsť na žlto značený chodník, ktorý vedie na vrch Ostré, odkiaľ je tiež pekný výhľad.

Z Komjatnej vedie aj červeno značený turistický chodník, po ktorom sa možno vydať buď smerom do miestnej časti Studničná a odtiaľ na vrch Radičiná, alebo opačným smerom Komjatnianskou dolinou do Švošova. V doline vás zaujmú dva mohutné balvany, ktoré lemujú cestu. Miestni ich nazývajú Hluché skaly.

Neďaleko Komjatnej je oravská obec Žaškov, do ktorej vedie smerom na severozápad poľná cesta. Nie je síce značená turistickou značkou, ale ponúka príjemnú a nenáročnú prechádzku s peknými pohľadmi na lúčnu krajinu.

Zaujímavosťou je, že neďaleko Komjatnej sa stretávajú chotáre štyroch obcí: Komjatnej, Žaškova, Jasenovej a Oravskej Poruby. Na mieste stojí drevená veža s dvojkrížom a sú odtiaľto pekné výhľady. Lokalita má ľudový názov Štyri chotáre.
https://visit.ruzomberok.sk/kam-ist/priroda/vrcholy-a-vyhlady/vyhliadka-styri-chotare-pod-vrchom-hradok/

Cez Komjatnú prechádza aj zeleno značená cyklotrasa, po ktorej sa možno vydať buď smerom do oravskej obce Jasenová alebo na opačnú stranu už spomínanou Komjatnianskou dolinou, kde sa dá napojiť na modro značenú cyklotrasu.

Názov Komjatnej je odvodený od slova „komnata“, ktoré označuje izbu s komínom a kozubom určenú na bývanie a tak nazývali aj prícestný hostinec. Cez dnešnú Komjatnú od skorého stredoveku prechádzala veľmi dôležitá obchodná cesta do Poľska. Z juhu sem viedla Komjatnianskou dolinou a v Komjatnej sa rozdeľovala na dve vetvy, jedna viedla cez Jasenovú a druhá do Žaškova naprieč Oravou popri rieke Orave až do Poľska. Táto obchodná cesta bola oveľa staršia ako tá, ktorá viedla cez Ružomberok do Dolného Kubína. Komjatná je známa aj viacerými vzácnymi archeologickými nálezmi. Veľmi vzácny nález sa podaril v 19. storočí trom roľníkom. Našli tri bronzové meče „liptovského typu“, šesť sekeriek, desať kosákov, kúsky bronzových kotlíkov a ďalšie veci, celkovo až 65 vzácnych bronzových predmetov. O pár rokov neskôr ďalší roľník objavil ďalší poklad: 14 mečov liptovského typu a dýku.

Na záver zopár štatistických údajov:
Prvá písomná zmienka: 1330
Počet obyvateľov: 1553 (r. 2020)
Nadmorská výška: 634 m
Erb obce tvorí červený štít, v ktorom stojí na zlatej, striebornými perlami zdobenej korune strieborný holub v zlatej zbroji s tromi zlatými listnatými vetvičkami v zobáku, v ľavom bočnom mieste štítu je strieborný privrátený polmesiac s tvárou a nad ním strieborná hviezdička.